ΔΙΔΑΧΕΣ

H συγκλονιστική προφητεία του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού: Τι αποκαλύπτει για τη Ρωσία, την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία

H συγκλονιστική προφητεία του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού: Τι αποκαλύπτει για τη Ρωσία, την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία

Η ΤΡΟΜΕΡΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ! Τι αποκαλύπτει για τη Ρωσσία, την Ελλάδα αλλά και τη Τουρκία

Ακούσατε Έθνη και λαοί της Οικουμένης πάσης

και εσύ αναγνώστα πρόσεχε σ’ αυτό που θα διαβάσης.Είναι σκληρά και λυπηρά, αλλά είναι πεπρωμένανα γίνουν όσα στας Γραφάς ευρίσκονται γραμμένα.

Τάγραψαν οι Πατέρες μας ο κόσμος για να μάθη

από αυτόν τον πόλεμο τι μέλλεται να πάθη.Για να προσφύγη στον Θεόν και να μετανοήσηαν θέλη για να σωθή και ευτυχής να ζήση.

Με μιας θα ανάψη η φωτιά από μικρή αιτία

κραυγή πολέμου έρχεται από τη Βουλγαρία.Η δε Ρωσία ξαφνικά εισβάλλει στην Τουρκίακαι ως χείμαρρος ορμητικός σαρώνει την Περσία.Και προχωρεί ακάθεκτη φθάνει στην ΠαλαιστίνηΘεός θέλει ο Αντίχριστος του Κόσμου για να γίνη.Τότε κατέρχονται ομού της Δύσεως τα κράτηουαί στα Έθνη του Βορρά γίνονται όλα στάχτη.

Με λύσσα αμύνεται σκληρά η Αρκτος (Ρωσία) στην Τουρκία

που αδίκησε την Ελλάδα και όλη αναφλέγεται και καίει σα λαμπάδα.Ματαίως αγωνίζεται η Άρκτος να κράτησητα περιβόητα Στενά (Σουέζ) στο τέλος θ” απηυδήσει.

Γιατί από την Ανατολή, Κορέα, Μαντζουρία

εισβάλλει η Αμερική με την Ιαπωνίακαι προχωρεί ολοταχώς γραμμή στη Σιβηρίαενώ στη Δυτική πλευρά νικά η Γερμανίακαι τότε είναι αδύνατον να κρατηθή η Ρωσίακαι εγκαταλείπει τα Στενά, Αίγυπτον και Τουρκία.

Κτυπιέται η Άρκτος πανταχού και φεύγει προτροπάδην

όπως διασκορπίζεται ένα άτακτο κοπάδι.Τότε ομού θα ητηθή και η δόλιος Τουρκίαγιατί θα πράξη πονηρά μεγάλη προδοσία.

Γιατί αφού καταβληθή όλη από τη Ρωσία

Θα συμμαχήσει μετ’αυτής και με την Βουλγαρία.

Για τούτο όσοι χριστιανοί ευρίσκονται στην Πόλη

και στα περίχωρα αυτής,πρέπει να φύγουν όλοι.Γιατί η Πόλις θα καή και ουδείς θα απομείνηκάτοικος ζων εντός αυτής.

Μον” ο Ναός θα μείνη

ο οίκος ούτος και Ναός της του Θεού Σοφίαςόστις θα μείνει αείφωτος φάρος της Ορθοδόξου Εκκλησίαςεξ ού το φως θα ξαπλωθή σ” όλη την Οικουμένητης Βασιλείας του Χριστού που ο κόσμος αναμένει.

Η πρώτη φάσις έληξε του τρομερού πολέμου

τόσα δεινά πέντε μηνών δεν επαρκούν Θεέ μου;κι πάλιν νέος πόλεμος θ” αρχίση να ξεσπάσηαλλοίμονο στον άνθρωπο τι έχει να περάση.

Το ζήτημα της Πόλεως πάλι θα βγει στη μέση

κι ο κόσμος θα περιπλεχθεί και δε θα ξεμπερδεύση.Αμέσως η διχόνοια ενσκήπτει εις την Κρήτηκαι ανάπτουν εις τα αυθωρεί τα μίση και τα πάθη.

Αφού οι ισχυροί της γης απογοητευθώσιν

τότε θα γίνη πόλεμος, που ουδέποτε έχει γίνει,αλλοιμονον στους ασεβείς κανείς δε θα απομείνη.

Τότε η Ελλάς ουδέτερη και πάντα αδικημένη

το δίκαιο της θα ζητή και έτοιμη θα αναμένηχωρίς ν” αναμιχθή.Και τότε θα μιλήση όταν η σάλπιγξ του Θεούεκ του ουρανού σαλπίση για να δικαιωθεί.

Τότε τα Έθνη μεληδόν θα σφάζωνται αγρίως

στα όρια της Πόλεως για τα Στενά κυρίως.Τότε θα πλεύση και πνιγή στο αίμα το μοσχάριτότε θα εκκαθαρισθή η ήρα απ” το σιτάρι.

Στη θάλασσα όπου βρεθή πλοίο δεν θ” απομείνει

και από το αίμα η θάλασσα κοκκινωπή θα γίνη.Η Πόλις θα κατακαυσθή κι ίχνος δεν θα υπάρξηπλέον ανθρώπου υλιστή γιατί πολλά έχει πράξη.Μόνος θα μείνει ο Ναός της του Θεού Σοφίας

το στόλισμα της Νύμφης του Αγίας του Εκκλησίας.

Τρία ημερονύκτια θα διαρκέση η μάχη

όποιος εξέλθει ζωντανός μεγάλη τύχη θάχη.Κράτη ομού δέκα οκτώ με πείσμα αγριεμέναθα σφάζωνται αλλόφρονα στο αίμα βουτυγμένα.

Την τρίτη ημέρα ακριβώς όσοι εξηντλημένοι

από την μάχη ο” οποζούν θα δούνε ξαφνιασμένοιεκεί ψηλά στον ουρανό στα δεξιά τα μέρηνα λάμπη υπέρ τον ήλιον ένα μεγάλο αστέρι.

Και από τ” αστέρι κάτωθεν ένας Σταυρός ν’αστράπτη

πύρινος κατακόκκινος κι’έκπληκτα τα Κράτηακούσουνε εκ του ουρανού μια φωνή βροντώδηαγγέλου απροσδόκητον που θα σταθούν στο πόδι.

Τα όπλα θα πετάξουμε στη γη και τρομαγμένοι

τ” αστέρι θα κοιτάξουνε σαν απολιθωμένοι.Σταθήτε θ” ακουσθή φωνή. Σταθήτε επί τόπουΓιατί αρκετά εχύθηκε το αίμα του ανθρώπου.

Σπεύσατε πάραυτα εκεί στα δεξιά τα μέρη

το τόξο ακολουθήστε που βγαίνει από το αστέρι.Κι εκεί θα βρήτε άνθρωπον άγιον δικόν μου.Ποιμένα αυτόν εξέλεξα δια το ποίμνιόν μου.Τούτον και σεις εκλέξατε ποιμένα να ποιμάνητα πρόβατα μου, που γυρνούν έρημα δίχως στάνη.

Νύκτα θ” ακουσθή η φωνή μου και ο κόσμος τρομαγμένος

εκ της φωνής της σάλπιγγος θα μείνη σαστισμένος.Κι ευθύς το τόξον θα στραφή προς νότον στην Ελλάδαπου απ” τό φως τό ουράνιον θα φέγγη σάν λαμπάδα.

Τότε θα καταφθάνουνε οι Πρέσβεις στην Ελλάδα

ολόχαρη δε η Ελλάς με βία και γρηγοράδα.Τότε η Ελλάς θα σηκωθή πρώτη με το στρατό τηςνα εκπληρώσει ολόχαρη τον Ιερόν σκοπόν της.Να καταλάβη αμαχητί, τα ιερά της μέρηπου της τα πήραν οι εχθροί, που όλος ο κόσμος ξέρει.

Τότε οι πρόσφυγες ομού από χαρά σκιρτώντες

θα τρέξουνε στα μέρη τους σαν αετοί πετώντας.Τότε ο Έλλην Βασιλεύς, ο εκλεκτός Κυρίου

εις πάντα θάναι άριστος και επί της υφηλίουθα άρχη και θα διοική μετά δικαιοσύνηςκαι η γη θα χαίρεται εκ διαρκούς ειρήνης.

Τα όπλα τα πολεμικά θα γίνουν εργαλεία

και άροτρα γεωργικά κι ειρήνη και ευτυχία.Θα Βασιλεύση πανταχού κι ως αδελφοί να ζώσιοι άνθρωποι επί της γης και δεν θα ερωτώσιο εις τον άλλον άνθρωπον μήπως και είναι ξένοςαλλά θα λέγεται αδελφός και εκ του Αδάμ το γένος.

Έλληνες ανανήψατε αυτή είναι η αλήθεια

μή σας πλανούν οι άπιστοι πώς είναι παραμύθια.Όλα αυτά θα γίνουνε η ώρα πλησιάζειτο σύμπαν αναταράσεται και σας δεν σας τρομάζει:Η συμφορά που έρχεται τους ασεβείς να πλήξηκαι εκ της γης αλύπητα να τους αξαφανίση.

Πάρετε την απόφασιν και λογικά σκεφθήτε

αν θέλετε να ζήσετε και αιώνια να σωθήτεόλοι μετανοήσατε στραφήτε προς τα θείαγιατί ουδεμία απ” αυτήν υπάρχει σωτηρία.

Ο πόλεμος που έρχεται ουδέποτε έχει γίνει

τόσον μεγάλος και φρικτός και δεν θα γένη ειρήνη.Εάν δεν εκκαθαρισθή η ήρα από το σιτάρικαι τα ζιζάνια θα καούν σαν το ξήρο χωρτάρι.

ΠΗΓΗ: anakalipto.blogspot.com

Το news-nea.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.

Facebook Σχόλια

Σχετικά Άρθρα

Back to top button