ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Μαΐου 2016

Κυριακή του Θωμά – Κατά Ιωάννην (κ΄ 19-31)
Ούσης ούν οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια των σαββάτων, και των θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι διά τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον, και λέγει αυτοίς· ειρήνη υμίν.

Και τούτο ειπών έδειξεν αυτοίς τας χείρας και την πλευράν αυτού. Εχάρησαν ούν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον. Είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν· ειρήνη υμίν.
Καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω υμάς. Και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυτοίς· λάβετε Πνεύμα Άγιον· αν τινων αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινων κρατήτε, κεκράτηνται.

Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος, ουκ ην μετ’ αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον ούν αυτώ οι άλλοι μαθηταί· εωράκαμεν τον Κύριον. Ο δε είπεν αυτοίς· εάν μη ίδω εν ταίς χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρά μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω.

Και μεθ’ ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς μετ’ αυτών. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών κεκλεισμένων, και έστη εις το μέσον και είπεν· ειρήνη υμίν. Είτα λέγει τω Θωμά· φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε και ίδε τας χείράς μου, και φέρε την χείρά σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός. Και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτώ· ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτώ ο Ιησούς· ότι εώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες.

Πολλά μεν ούν και άλλα σημεία εποίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, α ουκ έστι γεγραμμένα εν τω βιβλίω τούτω· ταύτα δε γέγραπται ίνα πιστεύσητε ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός ο υιός του Θεού, και ίνα πιστεύοντες ζωήν έχητε εν τω ονόματι αυτού.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Κατά την εσπέραν της ημέρας εκείνης, της πρώτης της εβδομάδος, και ενώ οι πόρτες ήσαν κλειστές, εκεί όπου ήσαν συγκεντρωμένοι οι μαθηταί, διότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήλθε ο Ιησούς και στάθηκε εις το μέσον και τους λέγει, «Ειρήνη να είναι μαζί σας».

Όταν είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια του και την πλευράν του. Οι μαθηταί εχάρησαν διότι είδαν τον Κύριον. Ο Ιησούς τους είπε και πάλιν, «Ειρήνη να είναι μαζί σας. Καθώς έστειλε εμέ ο Πατέρας και εγώ στέλνω εσάς». Όταν είπε αυτό, εφύσησε εις το πρόσωπον και τους λέγει, «Λάβετε Πνεύμα Άγιον· εάν συγχωρέσετε τις αμαρτίες κανενός του είναι συγχωρημένες· αν κανενός δεν τις συγχωρήσετε, θα μείνουν ασυγχώρητες».

Ο Θωμάς, ένας από τους δώδεκα, ο ονομαζόμενος Δίδυμος, δεν ήτο μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Του είπαν λοιπόν οι άλλοι μαθηταί, «Είδαμε τον Κύριον». Αυτός δε τους είπε, «Εάν δεν ιδώ εις τα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το δάκτυλό μου εις το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου εις την πλευράν του, δεν θα πιστέψω».

Ύστερα από οκτώ ημέρες ήσαν πάλιν μέσα εις το σπίτι οι μαθηταί του και ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήσαν κλειστές, εστάθηκε εις το μέσον και είπε, «Ειρήνη να είναι μαζί σας». Επειτα λέγει εις τον Θωμάν, «Φέρε το δάκτυλό σου εδώ και κύτταξε τα χέρια μου και φέρε το χέρι σου και βάλε το εις την πλευράν μου και μη γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός». Ο Θωμάς του απεκρίθη, «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ο Ιησούς του λέγει, «Επειδή με είδες, επίστεψες. Μακάριοι είναι εκείνοι που δεν με είδαν και όμως επίστεψαν».

Και άλλα πολλά θαυματα έκανε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών του, τα οποία δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίον τούτο. Αλλ’ αυτά έχουν γραφή για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού και πιστεύοντες να έχετε ζωήν εις το όνομα αυτού.

 

πηγη perivolipanagias.blogspot.gr

Το news-nea.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.

Facebook Σχόλια

Σχετικά Άρθρα

Back to top button