ΔΙΑΦΟΡΑ

Εποχικό επίδομα: «Τρέχουν» οι αιτήσεις στο gov.gr για 1.200 ευρώ

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Ολοκληρώνεται η προθεσμία για ηλεκτρονική αίτηση στο gov.gr για το ειδικό εποχικό βοήθημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι δικαιούχοι θα έχουν προθεσμία έως και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου (14:00) για να υποβάλουν την αίτησή τους στη ΔΥΠΑ και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

ΔΥΠΑ – Ειδικό εποχικό επίδομα: Τα δικαιολογητικά

Οκτώ αποδεικτικά στοιχεία (δικαιολογητικά) θα χρειαστεί να προσκομμίσουν οι δικαιούχοι του ειδικού εποχικού επιδόματος που χορηγεί η ΔΥΠΑ.

Το ύψος του ειδικού εποχικού επιδόματος, ανάλογα με το επάγγελμα, κυμαίνεται από 610 έως 1.220 ευρώ.

Δείτε τι λίστα με όσα δικαιολογητικά θα χρειαστείτε:

1) Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

2) Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά αιτούντες με τις κατηγορίες (εκτός οικοδόμους). Ο ενδιαφερόμενος πολίτης δηλώνει κατά περίπτωση ότι: – ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του κλάδου του – δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής – δεν λαμβάνει σύνταξη (κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

3) Υπεύθυνη δήλωση που αφορά αιτούντες οικοδόμους. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης δηλώνει κατά περίπτωση ότι: – ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του οικοδόμου – δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής – δεν απασχολεί περισσότερους από τρεις (3) μισθωτούς ως εργολάβος ή υπεργολάβος – δεν λαμβάνει σύνταξη (κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

4) Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου μουσικών, χορευτών και τεχνικών απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις. Προκειμένου για μουσικούς, απαιτείται κατάθεση της βεβαίωσης εγγραφής τους στο οικείο επαγγελματικό σωματείο.

5) Άδεια χειριστή μηχανημάτων (ευκρινές φωτοαντίγραφο). Προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών κ.λπ. μηχανημάτων, απαιτείται κατάθεση της άδειας χειριστού (άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος).

6) Αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης, στον οποίο ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος, ώστε να φαίνεται ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Αυτό το δικαιολογητικό επισυνάπτεται ή προσκομίζεται μόνο εάν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν για οποιαδήποτε παροχή του Οργανισμού ή εάν έχει αλλάξει.

7) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

8) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ, απαιτείται απλή αναφορά του ΑΜΚΑ του αιτούντος.

9) Βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας. Βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας για την επαγγελματική κατηγορία των σμυριδορυκτών της Νάξου σύμφωνα με την αριθ. 30659/31-03-1989 Υ.Α.

10) Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους. Αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

11) Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης. Αυτεπάγγελτα. Τα στοιχεία ασφάλισης διασταυρώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ). Υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μόνο στις περιπτώσεις που ασφαλίζονται με πλασματικό τρόπο (π.χ. δασεργάτες, ηθοποιοί, σμυριδορύκτες Νάξου κλπ.).

12) Άδεια διαμονής. Αυτεπάγγελτα. Για υπηκόους τρίτων χωρών.

ΔΥΠΑ – Ειδικό εποχικό επίδομα: Τα βήματα

 1. Επιλογή τρόπου διεκπεραίωσης της υπηρεσίας (ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ)
 2. Προσέλευση σε ΚΕΠ
 3. Φυσική ταυτοποίηση πολίτη
 4. Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών
 5. Είσοδος στην πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων ΔΥΠΑ
 6. Καταχώριση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ αιτούντος
 7. Σκανάρισμα δικαιολογητικών και αποστολή δικαιολογητικών στο αρμόδιο ΚΠΑ2 μέσω email
 8. Καταγραφή και πρωτοκόλληση αίτησης
 9. Παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου από τον αιτούντα
 10. Επεξεργασία της αίτησης από την ΔΥΠΑ
 11. Έκδοση απορριπτικής απόφασης
 12. Ενημέρωση του αιτούντος
 13. Έκδοση εγκριτικής απόφασης
 14. Ενημέρωση του αιτούντος και κατάθεση ποσού
 15. Είσοδος στην ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr
 16. Σύνδεση με κωδικούς taxisnet
 17. Εισαγωγή ΑΜΚΑ
 18. Επιλογή υποβολή αίτησης
 19. Επιλογή Ειδικό Εποχικό Βοήθημα
 20. Έλεγχος στοιχείων διεύθυνσης και τραπεζικού λογαριασμού
 21. Πληκτρολόγηση ΙΒΑΝ νέου λογαριασμού και επισύναψη αποδεικτικού ή επιβεβαίωση στοιχείων διεύθυνσης και τραπεζικού λογαριασμού αιτούντος
 22. Καταγραφή και πρωτοκόλληση αίτησης
 23. Επεξεργασία της αίτησης από την ΔΥΠΑ
 24. Έκδοση απορριπτικής απόφασης
 25. Ενημέρωση του αιτούντος
 26. Έκδοση εγκριτικής απόφασης
 27. Ενημέρωση του αιτούντος και κατάθεση ποσού

ΔΥΠΑ – Εποχιακό επίδομα: Ποιοι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:

 • Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου
  και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή
  κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού
  τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτου θεάτρου –
  κινηματογράφου, χορευτή – μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών
  σωματείων, καθώς και τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές
  εκδηλώσεις – μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.
 • Δικαιούχοι είναι και οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι
  και την 10/9/2023, κατά το έτος 2022 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω
  επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος έτους 2023, εφόσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 €.
 • Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2023 και μετά, ανεξάρτητα του ποσού της σύνταξής τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2023 και μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας στο διάστημα 10/09/2023 – 30/11/2023. Δεν μπορεί κανείς να λάβει και το ειδικό εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση ανεργίας, με εξαίρεση τους οικοδόμους.

ΔΥΠΑ – Εποχικό επίδομα: Η λίστα με τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

πηγη workenter.gr

Το news-nea.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.

Facebook Σχόλια

Σχετικά Άρθρα

Back to top button