ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Δέηση που λέγεται πριν την εξομολόγηση.

  Δέηση που λέγεται πριν την εξομολόγηση από τον εξομολογούμενο. Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, Εξομολογούμαι σοι πάντα…

Read More »

Ύμνοι προς την Παναγία!

  Ὕμνοι πρός τήν Παναγία (τούς ὁποίους μᾶς παρέδωσε ὁ ὅσιος Γέροντας Παναής ὁ ἐκ Λύσης) «Ἡσαία Χόρευε» Ἦχος πλ.α΄…

Read More »

Η προσευχή των ερωτευμένων!

  Μεγαλοδύναμε Κύριε, τον αγαπώ και δεν γίνεται να κάνω αλλιώς. Πάλεψα και δε γίνεται να ξεριζώσω μιαν αγάπη ριζωμένη,…

Read More »

Προσευχή Γέροντος Σωφρονίου του Essex!

  Προσευχή Γέροντος Σωφρονίου του Essex   Κύριε, ασθενής ειμί. Συ οίδας τούτο. Μη υπερίδης με. Μη αποστής απ εμού…

Read More »

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΩΝ!

  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΩΝ Μνήσθητι Κύριε ημών Ιησού Χριστέ δια πρεσβειών της Παναχράντου Σου Μητρός Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και…

Read More »

Προσευχή στο Θεό του παντός!

    Προσευχή στο Θεό του παντός Αγίου Συμεών του νέου θεολόγου Σ’ ευχαριστώ, που έγινες ένα πνεύμα μαζί μου…

Read More »

Δυνατη προσευχη προς τον Κυριο!

  Βοήθησέ με Κύριε Βοήθησέ με Κύριε: Τὴν ὥρα τοῦ ΠΑΘΟΥΣ, διότι σκοτίζεται ὁ νοῦς μου. Τὴν ὥρα τοῦ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ,…

Read More »

Προσευχη προς τη Θεοτόκο!

  Προς τη Θεοτόκο Κυρία Θεοτόκε, Μάνα τοῦ κόσμου, Κυρία τῶν ἀγγέλων! Σίγουρα «ἀδυνατεῖ γλώσσα τῶν βροτῶν» νά Σέ ὑμνήσει…

Read More »

Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο & Βαπτιστή!

  Ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητός ὁ Θεός ἠμῶν πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν.…

Read More »

Προσευχή για γαλήνη και ψυχική ηρεμία! ! !

  Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος . Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός,…

Read More »

Προσευχή για ενδυνάμωση ευαίσθητων ανθρώπων! ! !

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος…

Read More »

Προσευχή για Ευλογία και εύρεση εργασίας ! ! !

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος…

Read More »

Η πιο πανίσχυρη προσευχή ! ! ! !

Η πιο πανίσχυρη προσευχή ! ! ! ! Η κάτωθι σύντομος προσευχή είναι παντοδύναμον όπλον κάθε χριστιανού: Λέγε, αδελφέ μου,…

Read More »

Προσευχή γι αὐτούς πού πάσχουν ἀπό μελαγχολία (ψαλμ. 13).! ! !

ΨΑΛΜΟΣ 13 (Μασ. 14) Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. Ψαλ. 13,1          Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός. Διεφθάρησαν καὶ…

Read More »

Προσευχή για το κακό μάτι (βασκανία). Ψαλμ. 17. ! ! !

ΨΑΛΜΟΣ 17 (Μασ. 18) Εἰς τὸ τέλος· τῷ παιδὶ Κυρίου τῷ Δαυΐδ, ἃ ἐλάλησεν τῷ Κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης…

Read More »

Μιά προσευχή γιά βοήθεια ἀπό τόν Θεό (ψαλμ. 12). ! ! !

Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. Ψαλ. 12,2          Ἕως πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος; ἕως πότε ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπόν…

Read More »

Προσευχή γιά νά συγχωρέση ὁ Θεός τίς ἁμαρτίες μας (ψ.19) ! ! !

ΨΑΛΜΟΣ 19 (Μασ. 20)   Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. Ψαλ. 19,2          Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ…

Read More »

Προσευχή γιά τήν ἀποκατάσταση διαλυμένων σχέσεων (ψαλμ. 15.)(μεταφραση).! ! !

ΨΑΛΜΟΣ 15 (Μασ. 16) Στηλογραφία τῷ Δαυΐδ. Ψαλ. 15,1          Φύλαξόν με, Κύριε, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. Ψαλ. 15,1                  Φυλαξέ με, Κυριε, από κάθε…

Read More »

Η βιαστική προσευχή

Σας ελέγχει η συνείδηση, επειδή κάνετε πολύ βιαστικά την προσευχή σας και είναι εύλογο. Γιατί υπακούτε στον εχθρό; Εκείνος είναι…

Read More »

Προσευχή του γέροντος Παϊσίου για όλο τον κόσμο!

 

Read More »

Προσευχή για συνεχείς αναποδιές ! ! !

Προσευχή για συνεχείς αναποδιές Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος . Ἀμήν. Ἅγιος ὁ…

Read More »

Χαιρετισμοί στον Άγιο Γεώργιο τον Μεγαλομάρτυρα & Τροπαιοφόρο ! ! !

Αρχιμ.Φιλοθέου Νικολάκη και Γεωργίου Μαγκιρίδη Κοντάκιον Ήχος πλ. δ ́. Τη υπερμάχω Ως του Χριστού Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, και της Παρθένου…

Read More »

Προσευχή γιά τό Ἄγχος, γιά νά ἀπαλλάσσει ὁ Θεός ! ! !

Προσευχή γιά τό Ἄγχος, γιά νά ἀπαλλάσσει ὁ Θεός Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου…

Read More »

Προσευχή για τα παιδιά μας ! ! !

Κύριε, κάνε μας καλύτερους γονείς. Δίδαξε μας να καταλαβαίνουμε τα παιδιά μας.. Να ακούμε υπομονετικά ό,τι έχουν να μας πουν…

Read More »

Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Σπυρίδωνα τον Θαυματουργό!

Ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητός ὁ Θεός ἠμῶν πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Δόξα…

Read More »

Οι Χαιρετισμοί της Γιαγιάς,της Αγιας Αννας!

Σημειώνουμε ότι στο Άγιο Όρος η Αγία Άννα αποκαλείται “η Γιαγιά”. Εικοσιτέσσαρες κατ’ αλφάβητον Οίκοι εις την Αγίαν Θεοπρομήτορα και…

Read More »

Προσευχη πριν το φαγητό και μετά για να ειναι ευλογημένο ! ! !

Πρὸ τοῦ γεύματος. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου· ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου· γενηθήτω τὸ θέλημά…

Read More »

Η Τελευταία προσευχή της Αγιας Βαρβάρας και η ευλογία που δίνει στους χριστιανούς πριν την αποκεφαλίσει ο πατέρας της

<<Αναρχε Θεε,Συ που δημιουργησες τον ουρανο,και θεμελιωσες την γη επανω στα νερα. Συ εδωσες τον ηλιο να φωτιζει τον κοσμο…

Read More »

Ύμνοι Αγίου Νεκταρίου προς την Παναγία!

Εις την αντίληψιν των Χριστιανών Αντίληψιν ετέραν πλην Σου, Θεόνυμφε, ουκ έχω εν τω κόσμω ουδέ παράκλησιν διο προσπίπτω κράζω…

Read More »

Η προσευχή του αγίου Εφραίμ του Σύρου.

Ανάμεσα σʹ όλες τις προσευχές και τους ύμνους της Μεγάλης Σαρακοστής μια σύντομη προσευχή μπορεί να oνομαστεί η προσευχή της…

Read More »
Back to top button
Close