ΔΙΔΑΧΕΣ

Mε την Προσευχή αυτή η Μητέρα του Κυρίου μας δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ..

Mε την Προσευχή αυτή η Μητέρα του Κυρίου μας δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ… Τότε ο ερημίτης του είπε: «Φέρε στον νού σου τυφλέ και αχάριστε, πόσες φορές σε εβοήθησε αυτή η δοξολογική προσευχή. Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος ευλαβής που oνομαζόταν Αγαθόνικος. Αυτός είχε διδαχθή, ακόμη από την παιδική του ηλικία, να λέγη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, τον ύμνο αυτό: «Θεοτόκε, Παρθένε, χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σού. Ευλογημένη, συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών».

Αργότερα έκανε μια ζωή με πολλές φροντίδες και έλεγε σπανιώτερα αυτόν τον ύμνο της Κυρίας Θεοτόκου. Κατόπιν σιγά σιγά έπαυσε να τον λέγη. Ο Θεός όμως, ο Οποίος δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, έστειλε στο σπίτι του έναν ερημίτη από την Θηβαίδα για να τον ελέγξη διότι εξέχασε αυτόν τον ύμνο της Κυρίας Θεοτόκου. Ο Αγαθόνικος απήντησε στον ερημίτη μοναχό ότι έπαυσε να τον λέγη, διότι, παρότι τον έλεγε για πολλά χρόνια, όμως δεν ευρήκε καμμία ωφέλεια.

Τότε ο ερημίτης του είπε: «Φέρε στον νού σου τυφλέ και αχάριστε, πόσες φορές σε εβοήθησε αυτή η δοξολογική προσευχή και σε έσωσε από διάφορους πειρασμούς! Θυμήσου, όταν ήσουν ακόμη παιδί, πως λυτρώθηκες από πνιγμό κατά ένα θαυμαστό τρόπο! Ενθυμήσου, όταν σε εκτύπησαν πολλοί γείτονες σε μία λακκούβα που είχες πέσει κι όμως έμεινες ατραυμάτιστος!

Θυμήσου ακόμη, όταν ταξίδευες κάποτε με κάποιον φίλον σου, επέσατε και οι δυό σας από την καρότσα! Αυτός έσπασε το πόδι του και συ δεν έπαθες τίποτε. Δεν γνωρίζεις ότι ο φίλος σου είναι κάτω αδύνατος από μία ασθένεια, ενώ εσύ είσαι υγιής και δεν αισθάνεσαι κανένα πόνο; Καί, όταν του έφερε στην μνήμη όλα αυτά τα θαυμαστά έργα, στο τέλος του είπε:

«Να ξέρης ότι όλες αυτές οι δυστυχίες και ατυχίες που ήλθαν στην ζωήν σου, απομακρύνθηκαν από την θεία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, χάρις στην μικρή σου αυτή δοξολογική προσευχή, την οποίαν έλεγες κάθε ημέρα ενώπιόν της. Δώσε λοιπόν προσοχή και συνέχιζε να προσεύχεσαι και στο μέλλον με την προσευχή αυτή και η Μητέρα του Κυρίου μας δεν θα σε εγκαταλείψη ποτέ».

Έτσι κατάλαβε ο Αγαθόνικος και δεν άφησε πάλι αυτή την προσευχή. Ούτε εμείς να μην αφήνουμε να περνά μία ημέρα χωρίς να προσευχηθούμε μ᾿ αυτή την προσευχή μπροστά στην Κυρία Θεοτόκο κι έτσι θα φυλαγώμεθα από πολλές δοκιμασίες και πειρασμούς στην ζωή μας. Γέροντας Κλεόπας Ηλιέ

Έχεις νιώσει ποτέ ότι ο Θεός δεν σε λυπήθηκε;

Δέν ἀμφιβάλλω καθόλου γι’ αὐτό πού θά πῶ τώρα. Ὑπάρχουν περιπτώσεις πού ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά σοῦ ἔρθει κάτι, γιά τό ὁποῖο λές: «Θεέ μου, ἄς ἔρχονταν ὅλα, ἀλλά αὐτό νά ἔλειπε». Καί αὐτό μπορεῖ νά εἶναι ἕνα ἀτύχημα, μιά συμφορά, μιά ἀδικία, μιά καταστροφή.

Ἤ μπορεῖ νά εἶναι κάτι ἐντελῶς μέσα στήν ψυχή σου, πού κανένας δέν τό παίρνει εἴδηση, ἀλλά γιά σένα εἶναι τό χειρότερο πού θά μποροῦσε νά ὑπάρχει μέσα σου. Ὅπως εἶπα, φθάνει κανείς μέχρι τοῦ σημείου νά πεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ: «ὅλα τά ἄλλα, Θεέ μου, κι ἄν ἔρχονταν, καλῶς τα νά ἔρχονταν, ἀλλά αὐτό νά μήν ἐρχόταν, Θεέ μου». Ὄχι ἁπλῶς λέει κανείς ὅτι εἶναι βαρύ, ἀλλά δέν θά ἤθελε κάν νά ἔρθει.

Ὅμως, ἄν τελικά κανείς πεῖ «νά ’ναι εὐλογημένο, Θεέ μου» καί παραδοθεῖ στόν Θεό, βλέπει μετά -ὅπως εἶπα προηγουμένως, δέν ἀμφιβάλλω καθόλου γι’ αὐτό πού θά πῶ- ὅτι τό καλό πού βγῆκε ἀπό αὐτό καί συντελέσθηκε μέσα του ὄχι ἁπλῶς εἶναι μεγάλο καλό, σπουδαῖο καλό, ἀποκάλυψη πραγματική στήν ψυχή, ἀλλά δέν θά ἔβγαινε αὐτό τό μεγάλο καλό, ἄν δέν συνέβαινε ἐκεῖνο τό ὁποῖο δέν τό ἤθελε κανείς μέ τίποτε νά ἔρθει, καί γιά τό ὁποῖο ἔλεγε:

«Ὅλα τά ἄλλα ἄς ἔρχονταν, Θεέ μου, ἀλλά αὐτό νά μήν ἐρχόταν». Βλέπει μάλιστα κανείς τό καλό ἔτσι, σάν νά τό ψηλαφᾶ. Ὁπότε, πίσω ἀπό αὐτό πού τοῦ συνέβη, βλέπει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πού δέν τόν λυπήθηκε. Καί εἶναι πολύ σημαντικό νά νιώσεις τί σημαίνει ὅτι δέν σέ λυπήθηκε ὁ Θεός. Διότι ὁ Θεός, καθώς ξέρει ὅτι τελικά θά πεῖς «νά ’ναι εὐλογημένο, Θεέ μου», δέν σέ λυπᾶται καί ἐπιτρέπει νά σουβλιστεῖς γιά τά καλά, νά πληγωθεῖς, νά πονέσεις, νά ματώσεις. Μερικές φορές μοιάζει σάν νά πάει κανείς νά τρελαθεῖ.

Καί τότε βλέπεις τήν ἀπέραντη, τήν ἀνεξιχνίαστη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία δέν μπορεῖς νά τή μετρήσεις, ἀλλά μόνο τή νιώθεις, τή ζεῖς. Καί ἡ ψυχή ἀκόμη περισσότερο ὠφελεῖται, καθώς ὄχι μόνο «διῆλθε διά πυρός καί ὕδατος»(1), ὅπως λέει ὁ ψαλμωδός, ὄχι μόνο πόνεσε, μάτωσε καί βλέπει ὅτι βγῆκε καλό, ἀλλά κυρίως καθώς μυεῖται ἔτσι στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, στήν ὅλη συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ· μυεῖται σέ ὅλο τό μυστήριο, ὅτι δηλαδή σέ ἀνέλαβε ὁ Θεός, σέ πῆρε ἀπό τό χέρι ὁ Θεός καί εἶσαι πιά τοῦ Θεοῦ.

Δέν μποροῦμε νά τό καταλάβουμε. Εἶναι κάτι πού τό κάνει ὁ Θεός. Τό θέμα δέν εἶναι ὅτι ἐσύ ἔκανες κάτι, ἔφθασες κάπου καί τώρα εἶσαι σπουδαῖος καί ἑπομένως μέ τό σπαθί σου γίνεσαι τοῦ Θεοῦ. Τό θαυμαστό εἶναι ὅτι ὁ Θεός, ἐκεῖ πού δέν τό περίμενες καί δέν τό καταλάβαινες, ἔκανε τήν οἰκονομία του, ἔκανε τή συγκατάβασή του καί δέν σέ λυπήθηκε, ἀλλά ἄφησε νά πονέσεις καί νά πάθεις κάτι πού εἶναι χειρότερο ἀπό ἕναν πόνο, ἀκριβῶς γιά νά σέ ἐλεήσει.

Νά, κάπως ἔτσι εἶναι τά πράγματα, ἀδελφοί μου (1)Ψαλμ. 65, 12. Πηγή: Απομαγνητοφωνημένες ομιλίες π. Συμεών Κραγιόπουλου, Ειδικά θέματα 3 ” Το μυστήριο του πόνου” Α’ μέρος, ο πόνος κατάρα ή ευλογία; σελ 62-64

Το news-nea.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.

Facebook Σχόλια

Σχετικά Άρθρα

Back to top button