ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Δεκεμβρίου 2015

Προ της Χριστού Γεννήσεως (Ματθ. α´ 1-25)
Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού ᾿Εμμανουήλ.
Βίβλος γενέσεως ᾿Ιησού Χριστού, υιού Δαυΐδ υιού ᾿Αβραάμ. ᾿Αβραάμ εγέννησε τον ᾿Ισαάκ, ᾿Ισαάκ δε εγέννησε τον ᾿Ιακώβ, ᾿Ιακώβ δε εγέννησε τον ᾿Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού, ᾿Ιούδας δε  εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ, Φαρές δε εγέννησε τον ᾿Εσρώμ, ᾿Εσρώμ δε εγέννησε τον ᾿Αράμ…
᾿Αράμ δε εγέννησε τον ᾿Αμιναδάβ, ᾿Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασσών, Ναασσών δε εγέννησε τον Σαλμών, Σαλμών δε εγέννησε τον Βοόζ εκ της ῾Ραχάβ, Βοόζ δε εγέννησε τον ᾿Ωβήδ εκ της ῾Ρούθ, ᾿Ωβήδ δε εγέννησε τον ᾿Ιεσσαί, ᾿Ιεσσαί δε εγέννησε τον Δαυΐδ τον βασιλέα. Δαυΐδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου, Σολομών δε εγέννησε τον ῾Ροβοάμ, ῾Ροβοάμ δε εγέννησε τον ᾿Αβιά, ᾿Αβιά δε εγέννησε τον ᾿Ασά, ᾿Ασά δε εγέννησε τον ᾿Ιωσαφάτ, ᾿Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον ᾿Ιωράμ, ᾿Ιωράμ δε εγέννησε τον ᾿Οζίαν,  ᾿Οζίας δε εγέννησε τον ᾿Ιωάθαμ, ᾿Ιωάθαμ δε εγέννησε τον ῎Αχαζ, ῎Αχαζ δε εγέννησε τον ῾Εζεκίαν, ῾Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασσή, Μανασσής δε εγέννησε τον ᾿Αμών, ᾿Αμών δε εγέννησε τον ᾿Ιωσίαν, ᾿Ιωσίας δε εγέννησε τον ᾿Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού επί της μετοικεσίας Βαβυλώνος.

Μετά δε την μετοικεσίαν Βαβυλώνος ᾿Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ, Σαλαθιήλ δε εγέννησε τον Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δε εγέννησε τον ᾿Αβιούδ, ᾿Αβιούδ δε εγέννησε τον ᾿Ελιακείμ, ᾿Ελιακείμ δε εγέννησε τον ᾿Αζώρ, ᾿Αζώρ δε εγέννησε τον Σαδώκ, Σαδώκ δε εγέννησε τον ᾿Αχείμ, ᾿Αχείμ δε εγέννησε τον ᾿Ελιούδ, ᾿Ελιούδ δε εγέννησε τον ᾿Ελεάζαρ, ᾿Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν, Ματθάν δε εγέννησε τον ᾿Ιακώβ, ᾿Ιακώβ δε εγέννησε τον ᾿Ιωσήφ τον άνδρα Μαρίας, εξ ης εγεννήθη ᾿Ιησούς ο  λεγόμενος Χριστός. Πάσαι ούν αι γενεαί από ᾿Αβραάμ έως Δαυΐδ γενεαί δεκατέσσαρες, και από Δαυΐδ έως της μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες, και από της μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες.

Τού δε ᾿Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ην. Μνηστευθείσης γαρ της μητρός αυτού Μαρίας τω ᾿Ιωσήφ, πριν η συνελθείν αυτούς ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος ῾Αγίου. ᾿Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ων και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσαι, εβουλήθη λάθρα απολύσαι αυτήν.

Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος ιδού άγγελος Κυρίου κατ᾿ όναρ εφάνη αυτώ λέγων· ᾿Ιωσήφ υιός Δαυίδ, μη φοβηθής παραλαβείν Μαριάμ την γυναίκά σου· το γαρ εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματός εστιν ῾Αγίου· τέξεται δε υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού ᾿Ιησούν· αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών.

Τούτο δε όλον γέγονεν ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά του προφήτου λέγοντος· «᾿Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού ᾿Εμμανουήλ», ο εστι μεθερμηνευόμενον «μεθ᾿ ημών ο Θεός».

Διεγερθείς δε ο ᾿Ιωσήφ από του ύπνου εποίησεν ως προσέταξεν αυτώ ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού, και ουκ εγίνωσκεν αυτήν έως ου έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εκάλεσε το όνομα αυτού ᾿Ιησούν.

πηγη synodoiporia.gr

Το news-nea.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.

Facebook Σχόλια

Σχετικά Άρθρα

Back to top button