ΔΙΑΦΟΡΑ

Απάντησις του Αγιοταφίτου Μοναχού Σεραφείμ προς μήνυμα οπαδών της κ. Βασούλας Ρύντεν το οποίο απεστάλη εις e-mail του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Αγαπητοί,

Η κίνησις της κ. Βασούλας Ρύντεν δεν είναι αποδεκτή ως Ορθόδοξος κίνησις, αλλά είναι εξόχως οικουμενιστική και ισοπεδωτική κατά της Αληθείας, επί τη βάσει των οραμάτων της κ. Ρύντεν. Δια τα κατά καιρούς μηνύματα και νύξεις τα οποία έρχονται εις χείρας μας, οφείλω από χριστιανικήν αγάπην δια προφύλαξίν σας, να σάς γνωστοποιήσω τα εξής:

1) Ο μόνος αληθής οικουμενισμός είναι εκείνος ο οποίος προωθείται επί τη βάσει των Ιερών Κανόνων των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων και της εν γένει Εκκλησιαστικής Παραδόσεως, ως προς το θέμα της προσεγγίσεως ορθοδόξων και ετεροδόξων, δια της επιστροφής των πλανηθέντων εις την Αλήθειαν.

2) Η Εκκλησία είναι Μία, και διακρίνεται από κοινήν Πίστιν και Βάπτισμα. Κατά την μαρτυρίαν της Αγίας Γραφής «ειςΚύριος, μία Πίστις,ενΒάπτισμα». Συνεπώς, όποιος δεν εναρμονίζεται με την κοινήν Πίστιν της Εκκλησίας, είναι εκτός Εκκλησίας, ακόμη  κι αν διατηρή μερικά εξωτερικά χαρακτηριστικά αυτής. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν δύο ισότιμες Εκκλησίες με διαφορετικήν Πίστιν, διότι ο Θεός «δεν είναι Θεόςακαταστασίας,αλλά τάξεως» κατά τους λόγους της ιδίας της Αγίας Γραφής. Συνεπώς, δεν υπάρχει «Οίκος τηςΑνατολής» και «Οίκος της Δύσεως» εφ’ όσον ο οίκος της δύσεως έχει απομακρυνθή από την κοινήν Πίστιν της Εκκλησίας των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων. Μία απλή συνάντησίς σας με την Θεολογίαν π.χ. του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, θα σάς πείση περί τούτου. Εκτός εάν «Οίκον της Δύσεως» εννοείτε τας Ορθοδόξους Μητροπόλεις του Δυτικού Κόσμου.

3) Η Ορθοδοξία δεν περιμένει σωστικά «Βλαστάρια» επί της γης, διότι έχει τον Παράκλητον παραμένοντα εν αυτή, κατά την υπόσχεσιν του Κυρίου, τον δε Ιησούν Χριστόν αναμένει μόνονεξ ουρανού,ωςαστραπήν, δια να φέρηουράνιον Βασιλείαν. Η αναμονή επιγείου Μεσσίου και επιγείου Βασιλείας χαρακτηρίζει τους Νεοεποχίτας αποκρυφιστάς και τους αιρετικούς χιλιαστάς, και όσους άλλους κατευθύνονται εις το να πλανηθούν και αποδεχθούν τον Αντίχριστον, μετημφιεσμένον ως Ιησούν Χριστόν βασιλεύοντα επί της γης.

4) Τα οράματα της κ. Ρύντεν, ως αυτή τα περιγράφει εις τα πρώτα βιβλία της, δεν έχουν ουδέν χαρακτηριστικόν από εκείνα τα οποία χαρακτηρίζουν τα οράματα των Αγίων Πατέρων. Οι Θεοφόροι Άγιοι ηξιώθησαν εμφανίσεων του Χριστού μετά από πολλά  έτη σταυρικής ζωής, υπακοής, ταπεινώσεων, προσευχής και νηστείας, αγάπης διπλής προς Χριστόν και τον πλησίον και θεληματικής αφανείας, τα οποία δεν εμφανίζει η κ. Βασούλα Ρύντεν, παρ’ όλη την απομάκρυνσίν της από την προτέραν κοσμικήν ζωήν της.

5) Η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί, ότι ο σατανάς «μετασχηματίζεται και ειςάγγελον φωτός» δια να πλανήση. Τα περιστατικά εις τα οποία χριστιανοί, ακόμη και μοναχοί, έπεσον θύματα απατηλών δαιμονικών εμφανίσεων αποτυπώνονται πλήρως εις το εκδιδόμενον υπό της Ι.Μ. Οσίου Νικοδήμου«Γεροντικόν περίονείρων καιοραμάτων».
Γνωρίζομεν ακόμη εκ της Αγίας Γραφής, ότι και αν «άγγελοςεξ ουρανούευαγγελίζεταιημίν, παρ’όπαρελάβομεν»«ανάθεμαέστω». Δια τούτο κάθε ευαγγελιζομένη ένωσις η οποία παραβλάπτει την σώζουσαν Αλήθειαν της Εκκλησίας δεν μπορεί να είναι αποδεκτή, ως πρόξενος συγχύσεως και απωλείας, πολλώ μάλλον όταν αύτη βασίζεται κατά το πνεύμα της εποχής μας, που επιζητεί θεάματα, όχι εις τα «ηχεία του Πνεύματος», τους Αγίους Πατέρας, αλλά εις οράματα απλοϊκών Χριστιανών, οι οποίοι ανακηρύσσουν τους εαυτούς των Προφήτας. από τους Αγίους Αποστόλους.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ να διακόψετε την αποστολήν μηνυμάτων τοιούτου περιεχομένου και να επιδοθήτε εις την μελέτην των θεοσόφων συγγραμμάτων των Αγίων Πατέρων, δια της υπακοής εις αυστηρόν και πνευματοφόρον Γέροντα. Ει δ΄ άλλως, θα προξενήσητε  απώλειαν εις σάς και εις όσους τυχόν ακολουθήσουν.
Μετά φιλαδελφίας και ευχών,

 

Μοναχός Σεραφείμ

Γραμματεύς της Αρχιγραμματείας
του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου
των Ιεροσολύμων

πηγη egolpion.com

Το news-nea.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.

Facebook Σχόλια

Σχετικά Άρθρα

Back to top button