ΔΙΑΦΟΡΑ

Συνταξεις: Αναδρομικα έως 32.000 ευρώ στα ΑΤΜ – Πότε η πληρωμή

Συνταξεις: Μεγάλο ποσό αναδρομικών θα πληρωθεί αμέσως μετά το Πάσχα. Δείτε αναλυτικά ποιοι θα πάνε ταμείο.

Αναδρομικά έρχονται μετά το Πάσχα για 65.000 συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση και για περίπου 83.000 παλαιούς και νέους συνταξιούχους που έχουν μείνει πίσω ή και «ξεχαστεί» ακόμη από τον επανυπολογισμό και τις αυξήσεις που αυτός συνεπάγεται για τις αποδοχές τους.

Τα ποσά θα είναι μεγάλα, ως και 32.000 ευρώ, για τις παράλληλες συντάξεις που είναι σε εκκρεμότητα ως και 65 μήνες, ενώ με τους επανυπολογισμούς συντάξεων για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, τα αναδρομικά θα είναι κατά μέσο όρο στα 2.800 ευρώ για τους νέους συνταξιούχους (μετά τον Μάιο του 2016).

Οι δε παλαιοί (πριν τον Μάιο του 2016) βάσει νόμου παίρνουν αναδρομικά από το 1/5 της αύξησης που θα προκύψει, εφόσον ο επανυπολογισμός οδηγήσει σε αύξηση πάνω από την προσωπική διαφορά που λαμβάνουν.

Συνταξεις: Οι περίπου 150.000 συνταξιούχοι θα πληρωθούν τα ποσά που δικαιούνται σταδιακά.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ετοιμάζει ο ΕΦΚΑ, το οποίο αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι επερχόμενες πληρωμές θα γίνουν ως εξής:

Εντός του Μαΐου θα αρχίσουν να βγαίνουν οι συντάξεις με παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία. Το λογισμικό σύστημα που θα υπολογίζει τα ποσά είναι έτοιμο και έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιμές για την ορθότητα των υπολογισμών.

Οι απονομές και πληρωμές θα ξεκινήσουν από τις νέες αιτήσεις, ενώ μέσα στον Μάιο επίσης θα αρχίσουν να βγαίνουν και οι εκκρεμείς συντάξεις με παράλληλη ασφάλιση.

Οι πρώτες κατηγορίες από τις εκκρεμείς συντάξεις με παράλληλη ασφάλιση που θα πάρουν «ζεστό» χρήμα είναι οι συνταξιούχοι από 13/5/2016 και μετά που είχαν ασφαλιστεί σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, ή ΟΑΕΕ και ΙΚΑ και πήραν ήδη τη μία σύνταξη από το Ταμείο που θεμελίωσαν δικαίωμα (είτε ΙΚΑ είτε του ΟΑΕΕ) ενώ τώρα θα πληρωθούν την προσαύξηση με βάση το χρόνο και τις εισφορές που κατέβαλαν παράλληλα στο δεύτερο Ταμείο (ΟΑΕΕ ή ΙΚΑ).

Συνταξεις: Στην ουρά είναι περίπου 65.000 συνταξιούχοι, εκ των οποίων οι παλαιοί ξεπερνούν τους 55.000.

Κάθε μήνα θα μπαίνουν στις πληρωμές παράλληλης ασφάλισης και άλλες κατηγορίες με διπλή ασφάλιση σε Δημόσιο – ΕΤΑΑ, ΔΕΗ-ΤΣΜΕΔΕ, ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ κ.λπ. Το χρονικό όρο που θα ολοκληρωθεί η πληρωμή των προσαυξήσεων που εκκρεμούν στις συντάξεις παράλληλης ασφάλισης είναι ο Οκτώβριος. Μάιο, Ιούνιο, και Ιούλιο θα πληρωθούν αυξήσεις και αναδρομικά με επανυπολογισμό συντάξεων σε περίπου 83.000 συνταξιούχους τριών επιμέρους κατηγοριών που είναι:

α) παλαιοί συνταξιούχοι για τους οποίους υπήρχαν ελλιπή στοιχεία, β) νέοι από 13/5/2016 και μετά συνταξιούχοι με οριστική απόφαση που έχουν «ξεχαστεί» στον επανυπολογσμό και παρ’ ότι έχουν πάνω από 30 έτη και θα έπρεπε οι συντάξεις τους να είχαν αυξηθεί, εντούτοις δεν είδαν καμία διαφορά στο μηνιάτικό τους, και γ) νέοι συνταξιούχοι κυρίως μετά το 2019 που έχουν προσωρινή σύνταξη με 30 έτη ασφάλισης και άνω στους οποίους όταν βγει η οριστική θα έχει και τον επανυπολογισμό σύνταξης με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης και τις αναδρομικές αυξήσεις.

Συνταξεις: Τα αναδρομικά για τις «παράλληλες συντάξεις»

Οι ασφαλισμένοι σε δύο Ταμεία που αποχώρησαν από 13/5/2016 και μετά δικαιούνται μία ανταποδοτική σύνταξη και μία εθνική σύνταξη από το Ταμείο που έχουν τα περισσότερα χρόνια και θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και προσαύξηση σύνταξης για τα χρόνια που ήταν παράλληλα ασφαλισμένοι και πλήρωσαν εισφορές σύνταξης (20%) και στο άλλο Ταμείο.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με 40 χρόνια στο ΙΚΑ, εκ των οποίων τα 15 ήταν παράλληλα ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, θα πάρει ανταποδοτική και εθνική σύνταξη για τα 40 έτη στο ΙΚΑ και προσαύξηση σύνταξης για τα 15 έτη παράλληλης ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

Η προσαύξηση θα περάσει μόνιμα στη σύνταξη, ενώ τα αναδρομικά θα είναι από την ημερομηνία της αρχικής αίτησης μέχρι σήμερα. Συνταξιούχος με παράλληλη ασφάλιση που συνταξιοδοτήθηκε το 2020 θα πάρει αναδρομικά 2 ετών.

Με αίτηση το 2019 θα πάρει αναδρομικά 3 ετών και με αίτηση το 2017 θα περιμένει αναδρομικά άνω των 5 ετών (ως και 65 μήνες).

Η αρχή στις πληρωμές των προσαυξήσεων και αναδρομικών θα γίνει από τους συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, ή ΟΑΕΕ και ΙΚΑ και με βάση την ημερομηνία αίτησης, δηλαδή πρώτοι θα δουν τα αναδρομικά όσοι είναι σε εκκρεμότητα το 2017, μετά του 2018, του 2019 κ.ο.κ.

Συνταξεις: Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

Συνταξιούχος του 2017 με 5 χρόνια παράλληλης ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 800 ευρώ δικαιούται προσαύξηση 60 ευρώ στη σύνταξη με αναδρομικά 5ετίας 3.600 ευρώ.

Συνταξιούχος του 2017 με 9 χρόνια παράλληλης ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.100 ευρώ δικαιούται προσαύξηση 149 ευρώ στη σύνταξη με αναδρομικά 5ετίας 8.910 ευρώ.

Συνταξιούχος του 2017 με 25 χρόνια παράλληλης ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.425 ευρώ δικαιούται προσαύξηση σύνταξης 534 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 5ετίας 32.063 ευρώ.

Συνταξιούχος του 2020 με 25 χρόνια παράλληλης ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.425 ευρώ θα πάρει προσαύξηση σύνταξης 534 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 2ετίας 12.816 ευρώ.

Συνταξιούχος του 2019 με 23 χρόνια παράλληλης ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.300 ευρώ δικαιούται προσαύξηση σύνταξης 449 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 3ετίας 16.146 ευρώ.

Η προσαύξηση σύνταξης και τα αναδρομικά για συνταξιούχους μετά τις 13/5/2016 με παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία για 5, 9, 11 και 15 έτη

Συντάξιμες αποδοχές Με 5 έτη παράλληλης ασφάλισης Με 9 έτη παράλληλης ασφάλισης Με 11 έτη παράλληλης ασφάλισης Με 15 έτη παράλληλης ασφάλισης
Προσαύξηση σύνταξης Αναδρομικά 2 ετών Αναδρομικά 3 ετών Αναδρομικά 5 ετών Προσαύξηση σύνταξης Αναδρομικά 2 ετών Αναδρομικά 3 ετών Αναδρομικά 5 ετών Προσαύξηση σύνταξης Αναδρομικά 2 ετών Αναδρομικά 3 ετών Αναδρομικά 5 ετών Προσαύξηση σύνταξης Αναδρομικά 2 ετών Αναδρομικά 3 ετών Αναδρομικά 5 ετών
800 60 1.440 2.160       3.600 108 2.592 3.888       6.480 132 3.168 4.752       7.920 180 4.320 6.480      10.800
875 66 1.584 2.363       3.938 118 2.832 4253       7.088 144 3.456 5.198       8.663 197 4.728 7.088      11.813
950 71 1.704 2.565       4.275 128 3.072 4617       7.695 157 3.768 5.643       9.405 214 5.136 7.695      12.825
1025 77 1.848 2.768       4.613 138 3.312 4.982       8.303 169 4.056 6.089      10.148 231 5.544 8.303      13.838
1100 83 1.992 2.970       4.950 149 3.576 5.346       8.910 182 4.368 6.534      10.890 248 5.952 8.910      14.850
1175 88 2.112 3.173       5.288 159 3.816 5.711       9.518 194 4.656 6.980      11.633 264 6.336 9.518      15.863
1200 90 2.160 3.240       5.400 162 3.888 5.832       9.720 198 4.752 7.128      11.880 270 6.480 9.720      16.200

 

Συνταξεις: Η προσαύξηση σύνταξης και τα αναδρομικά για συνταξιούχους μετά τις 13/5/2016 με παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία για 17, 21, 23 και 25 έτηΣυνταξεις:

Συντάξιμες αποδοχές Με 17 έτη παράλληλης ασφάλισης Με 21 έτη παράλληλης ασφάλισης Με 23 έτη παράλληλης ασφάλισης Με 25 έτη παράλληλης ασφάλισης
Προσαύξηση σύνταξης Αναδρομικά 2 ετών Αναδρομικά 3 ετών Αναδρομικά 5 ετών Προσαύξηση σύνταξης Αναδρομικά 2 ετών Αναδρομικά 3 ετών Αναδρομικά 5 ετών Προσαύξηση σύνταξης Αναδρομικά 2 ετών Αναδρομικά 3 ετών Αναδρομικά 5 ετών Προσαύξηση σύνταξης Αναδρομικά 2 ετών Αναδρομικά 3 ετών Αναδρομικά 5 ετών
950 242 5.808 8.721      14.535 299 7.176 10.773      17.955 328 7.872 11.799      19.665 356 8.544 12.825      21.375
1.100 281 6.744 10.098      16.830 347 8.328 12.474      20.790 380 9.120 13.662      22.770 413 9.912 14.850      24.750
1.175 300 7.200 10.787      17.978 370 8.880 13325      22.208 405 9.720 14.594      24.323 441 10.584 15.863      26.438
1.200 306 7.344 11.016      18.360 378 9.072 13.608      22.680 414 9.936 14.904      24.840 450 10.800 16.200      27.000
1.250 319 7.656 11.475      19.125 394 9.456 14.175      23.625 431 10.344 15.525      25.875 469 11.256 16.875      28.125
1.300 332 7.968 11.934      19.890 410 9.840 14.742      24.570 449 10.776 16.146      26.910 488 11.712 17.550      29.250
1.425 363 8.712 13.082      21.803 449 10.776 16.160      26.933 492 11.808 17.699      29.498 534 12.816 19.238      32.063

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsique.gr

Το news-nea.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.

Facebook Σχόλια

Σχετικά Άρθρα

Back to top button